Drake Buckshot Neoprene Waders Size Chart

Drake Buckshot Neoprene Waders
Size Chest Size Boot Size Personal Height Wader Height at Chest Inseam Material Boot Insulation
8 Regular 44 8 5'4"-5'10" 58 33 3.5 mm Neoprene 1600 gram
8 Stout 47 8 5'4"-5'10" 58 33 3.5 mm Neoprene 1600 gram
9 Regular 46 9 5'4"-5'10" 58 33 3.5 mm Neoprene 1600 gram
9 Stout 51 9 5'4"-5'10" 58 33 3.5 mm Neoprene 1600 gram
10 Regular 48 10 5'7-6'2" 58 34 3.5 mm Neoprene 1600 gram
10 Stout 53 10 5'7-6'2" 58 34 3.5 mm Neoprene 1600 gram
11 Regular 48 11 5'7-6'2" 58 34 3.5 mm Neoprene 1600 gram
11 Stout 54 11 5'7-6'2" 58 34 3.5 mm Neoprene 1600 gram
12 Regular 49 12 5'7-6'2" 60 35 3.5 mm Neoprene 1600 gram
12 Stout 54 12 5'7-6'2" 60 35 3.5 mm Neoprene 1600 gram
13 Regular 50 13 5'10-6'4 60 35 3.5 mm Neoprene 1600 gram
13 Stout 56 13 5'10-6'4 60 35 3.5 mm Neoprene 1600 gram
14 Regular 55 14 5'10-6'4 60 35 3.5 mm Neoprene 1600 gram
14 Stout 58 14 5'10-6'4 60 35 3.5 mm Neoprene 1600 gram